Експлоатация на вратите

Експлоатация. В домашни условия обикновено не се използват механизми за плавно затваряне нито за интериорни врати, нито за входни. Затова внимавайте и недейте да тряскайте или да затваряте вратите със сила. Това може да повреди бравата или да доведе до изкривяване на пантите. Избягвайте образуването на течение в помещенията, което да предизвика блъскане на вратите, и при необходимост ги подпрете с някакъв тежък предмет (напр. стол или др.). Използвайте стоперчета или ограничители, за да предпазите крилото и дръжката на вратата от удар в задната стена (ако има такава). Ако вратата е в средата на стената, ограничителят влиза в съображение за предотвратяване на прекомерно отваряне, което води до „пружиниране” и изкривяване на пантите или удар в близкостояща мебел.